Купуялык саясаты
1. Бул Купуялык саясаты ачыкка чыкпай турган жеке маалыматтардын тизмесин, ошондой эле Сайттын колдонуучуларынын жеке маалыматтарын иштетүү шарттарын камтыйт. https://www.taxipolet.ru/kyrgyzstan

2. Сайтты колдонуу Колдонуучунун Купуялык саясатынын жоболору менен шартсыз макулдугу менен гана мүмкүн болот.

3. Эгерде Колдонуучу Купуялык саясатынын кандайдыр бир шарты менен макул болбосо, же шарттар ага түшүнүксүз болсо, ал сайтты колдонуудан баш тартууга милдеттүү.

4. Жеке маалыматтар Сайттын Администрациясына өткөрүлүп берилген учурда, Колдонуучу өзүнүн жеке маалыматтары жөнүндө ишенимдүү маалыматты берүүгө жана аларды иштетүүгө макул болууга милдеттүү. Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук эч кандай атайын эскертүүсүз берилет.

5. Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук толук аты-жөнү, паспорттук маалыматтар, дарек маалыматтары, телефон номери, ошондой эле Сайттын Администрациясына өткөрүлүп берилген башка жеке маалыматтар боюнча маалыматтарды иштетүүгө макулдукту камтыйт.

6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда Сайттын Администрациясы төмөнкү негизги принциптерди сактоого милдеттенет

6.1. Жеке маалыматтарды иштетүү мыйзамдуу жана адилеттүү негизде жүргүзүлүшү керек.

6.2. Жеке маалыматтарды иштетүү Россия Федерациясынын 2006-жылдын 27-июлундагы N 152-ФЗ "Жеке маалыматтар жөнүндө" Федералдык Мыйзамына толук ылайык жүзөгө ашырылат.

6.3. Жеке маалыматтарды иштетүү конкреттүү, алдын ала аныкталган жана мыйзамдуу максаттарга жетүү менен чектелиши керек. Жеке маалыматтарды чогултуу максаттарына туура келбеген жеке маалыматтарды иштетүүгө жол берилбейт.

6.4. Иштетүү бири-бирине туура келбеген максаттарда ишке ашырылган жеке маалыматтарды камтыган маалымат базаларын бириктирүүгө жол берилбейт.

6.5. Аларды иштетүү максаттарына жооп берген жеке маалыматтар гана иштетилүүгө тийиш.

6.6. Иштелип чыккан жеке маалыматтардын мазмуну жана көлөмү кайра иштетүүнүн белгиленген максаттарына ылайык келиши керек. Иштелген жеке маалыматтар аларды иштетүүнүн белгиленген максаттарына карата ашыкча болбошу керек.

6.7. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын тактыгы, алардын жетиштүүлүгү, зарыл болгон учурда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына карата алардын тиешелүүлүгү камсыз кылынууга тийиш. Администрация толук эмес же так эмес маалыматтарды алып салуу же тактоо үчүн зарыл чараларды көрүүгө же алардын кабыл алынышын камсыз кылууга тийиш;

6.8. Жеке маалыматтарды сактоо жеке маалыматтарды иштетүү максаттарында талап кылынгандан ашык эмес, жеке маалыматтардын предметин аныктоого мүмкүндүк берүүчү формада жүргүзүлүшү керек.

7. Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштетүү Колдонуучуну идентификациялоо жана аны менен Сайттын Администрациясынын ортосунда пикир байланышты колдоо максатында гана ишке ашырылат.

8. Сайттын администрациясы Колдонуучунун жеке маалыматтарын ачыкка чыгарбоого жана үчүнчү жактарга бербөөгө кепилдик берет, буга колдонуудагы мыйзамдарда так каралган учурларды кошпогондо.

9. Купуялык саясатынын шарттарына ылайык, төмөнкү маалыматтар ачыкка чыгарылууга жатпайт:

9.1. Каттоо процедурасы учурунда билдирилген Колдонуучунун жеке маалыматтары.

9.2. Колдонуучунун жеке маалыматтары, аларга пикир формасы аркылуу билдирилген.

9.3. Тараптардын ар кандай формада өз ара аракеттенүүсүнүн жүрүшүндө Сайттын Администрациясына билдирилген Колдонуучунун жеке маалыматтары.

9.4. IP дареги жөнүндө маалымат, кукиден алынган маалымат, кирүү убактысы жөнүндө маалымат, суралган баракчанын дареги.

10. Сайттын администрациясы Колдонуучунун жеке маалыматтарын коргоо жана Колдонуучунун жеке маалыматтарынын ачыкка чыгышына алып келе турган аракеттердин алдын алуу үчүн бардык зарыл чараларды көрүүгө милдеттенет.

11. Сайттын администрациясы Колдонуучуга коммерциялык жана жарнамалык сунуштарды жөнөтүүгө укуктуу.

12. Колдонуучу каалаган убакта өзүнүн жеке маалыматтарындагы өзгөрүүлөр жөнүндө Сайттын Администрациясына билдирүүгө укуктуу.

13. Сайттын администрациясы Колдонуудагы мыйзамдарга карама-каршы келген жоболорду Саясатка киргизүүгө жол бербей, каалаган убакта Купуялык саясатынын кайсы болбосун пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.
Сайттын администрациясынын чоо-жайы

"Комета" жоопкерчилиги чектелген коому
ТИН: 9724028399 KPP: 772401001 PSRN: 1207700430871
Сайттын администрациясынын чоо-жайы
"Комета" жоопкерчилиги чектелген коому
ТИН: 9724028399 KPP: 772401001 PSRN: 1207700430871
Юридикалык дареги: 117105, Москва шаары, Нагатинский 1-өткөөл, 2, 6 корпус, 8 кабинет. № II
Иш жүзүндөгү дареги: 117105, Москва, Нагатинский 1-өткөөл 2 корпус 2 кеңсе 4
Башкы директор: Михаил Сергеевич Томиленко 01.06.2022
Башкы бухгалтер: Кристина Игоревна Куртина
Банктын аталышы: POINT OF PJSC БАНК "ФК ОТКРИТИЕ"
R/S: 40702810002500082457
C/C: 30101810845250000999
BIC: 044525999